AVM gebruikt zelf GPL-software (namelijk de Linux-kernel) in zijn veelgebruikte FritzBox-producten, maar probeert die licentie te beperken wat betreft het gebruik door derden. Het Duitse bedrijf heeft Cybits AG voor de rechter gesleept omdat die de FritxBox-software aanpast en daarmee alternatieve firmware voor de AVM-routers levert.

Filtersoftware

Cybits levert filtersoftware die gebruikers kunnen installeren op hun FritzBox-modemrouters. Het bedrijf is hiervoor vorig jaar aangeklaagd door AVM. Die stelt dat Cybits het auteursrecht van AVM schendt. De Berlijnse rechtbank heeft in september vorig jaar al de eis afgewezen voor een verbod op Cybits software. Morgen komt de kernaanklacht voor de rechter.

Linux-kernelhacker Harald Welte, bekend van GPL-violations.org, heeft bij de rechtbank al een formele verklaring (PDF) ingediend waarin hij de licentievoorwaarden van de GPL (GNU Public License) uitlegt. Die staat bedrijven en personen toe om GPL-software te gebruiken en naar eigen inzicht aan te passen.

Tegelijkertijd verplicht de bekende open source-licentie om die aanpassingen ook weer openlijk ter beschikking te stellen. Dat moet compleet met broncode, die dan weer onder de GPL valt.

GPL ondermijnen

AVM probeert met zijn aanklacht tegen Cybits de GPL-voorwaarde van aanpassing én openheid te annuleren. De routermaker gebruikt zelf GPL-software en past die aan voor de eigen hardwareproducten, maar wil dat dus verbieden voor andere partijen.

Het bedrijf beroept zich hierbij op het eigen auteursrecht op de GPL-software. Daarbij heeft het eerst aangevoerd dat de software een geheel vormt met andere elementen, en dus niet (langer) onder de GPL valt. Vervolgens heeft AVM gesteld dat de firmware voor zijn modemrouters juist bestaat uit diverse losse elementen, die niet als geheel onder de GPL vallen. Tenslotte argumenteert de aanklagende firma nog dat het auteursrecht heeft op de samenstelling (compilatie) van die elementen.

‘Aanval op open source’

De Europese tak van de Free Software Foundation (FSFE) neemt de zaak hoog op. Deze voorvechter van open source spreekt van “een brede aanval op de principes van vrije software”. De aanklacht van AVM bedreigt de fundamenten van open source, concludeert de FSFE.

Ook GPL-violations.org benadrukt dat deze rechtszaak verreikende consequenties heeft voor de toekomst van vrije software en van de GPL. “De GNU GPL is een juridische licentie die wordt bepaald door de oorspronkelijke auteurs van de software. De voorwaarden daarvan zijn niet optioneel”, verklaart advocaat Till Jaeger die Linux-programmeur Harald Welte vertegenwoordigt. Welte heeft zelf auteursrecht op enkele elementen in de Linux-kernel.