Een netwerk is niet langer een statische omgeving maar moet in staat zijn om met de organisatie mee te groeien. Daarom mag je verwachten dat je het flexibel kunt op- en afschalen, je snel nieuwe locaties kunt activeren, je het eenvoudig kunt aansluiten op de nieuwe software gedefinieerde WAN-diensten en dat de beveiliging integraal onderdeel is van je infrastructuur.

Axians Network as a Service zorgt hiervoor. De aankoop, installatie, beheer, support en het lifecycle-management maken eveneens een belangrijk onderdeel uit van de dienst. Organisaties kunnen zich daardoor weer primair focussen op de kern van de business en krijgen ruimte om te innoveren. Axians onderstreept dit belang in haar campagne 'Network as a Service: Connecting Ambitions'.

NAAS missie

Een belangrijk onderdeel van deze campagne is een interactieve video waarin je als kijker bepaalt hoe het avontuur verloopt. Als astronaut krijg je de missie om leven op Mars mogelijk te maken, waar de eerste levensbehoefte internet is. Keuzes die je maakt bestaan uit het zelf aanleggen van de netwerkkabels of dit uitbesteden, zelf investeerders zoeken of kiezen voor een ander betalingsmodel en zelf innoveren op het netwerk of dit een partner laten doen.

Meer informatie: www.axians.nl/naas