De door MessageLabs maandelijks gepubliceerde lijst geeft een goed inzicht in de populariteit van virussen. De lijst over de maand november laat zien dat BadTrans-B flink heeft huisgehouden op het internet. Dit virus was namelijk ruim drie keer zo actief als de nummer twee op de lijst, SirCam Ook nu nog is BadTrans overigens verreweg het meest actieve virus. In de maandlijst wordt SirCam gevolgd door twee varianten van het Magistr-virus, Aliz, Hybris, Nimda, Klez, BadTrans-A en de Kakworm. Het meest gehypte virus van dit jaar, Code Red, komt inmiddels niet meer op de top 10 lijst voor. Kenners denken dat juist de grote publiciteit rondom deze worm ervoor heeft gezorgd dat het gevaar geweken is. Onlangs publiceerde Sophos alvast een jaarlijst. Hieruit blijkt dat Nimda en SirCam samen voor ongeveer de helft van alle meldingen zorgen. BadTrans-B is vooralsnog niet verder gekomen dan een schamele negende plek.