Na een lang verhoor waarin de aanklager probeerde aan te tonen dat Microsoft tracht om Java als platform-onafhankelijke computertaal te vernietigen stelde rechter Thomas Jackson een prangende vraag aan James Gosling, vice-president van Sun Microsystems.

Jackson vroeg zich af of Microsoft juist goed heeft begrepen waar het bij Java allemaal omdraait en dat de softwarereus simpelweg niet wilde wachten tot Sun eindelijk met een betere versie van Java over de brug kwam.

Goslings antwoord richtte zich vooral op het woord 'beter'.

"Hun (Microsofts) versie is alleen beter voor het Windows-platform", aldus de bedenker van Java.

Gosling hamerde er in zijn verhoor opnieuw op dat Java het project is van een 'gemeenschap' (van ontwikkelaars – redactie) dat Microsoft tracht te ondermijnen. "Iedere keer als Microsoft een hand uitstak zat er een mes in", aldus de Sun-topman.

Volgens de verdediging valt het met dat gemeenschapsidee achter Java wel mee. Zo wees Microsoft er op dat Sun deze week op eigen houtje de nieuwe Java Development Kit (JDK) heeft omgedoopt tot Java 2.

Ook droegen advocaten nieuwe bewijzen aan dat Sun iedere vorm van samenwerking met Microsoft heeft afgewezen. Zo kwam een e-mail uit april 1996 ter sprake, geschreven door een bestuurder van Sun na afloop van een bijeenkomst met Microsoft. Daarin zegt de bestuurder dat hij zich zorgen maakt over opmerkingen van Microsoft over language extensions (toevoegingen aan Java speciaal voor Windows – redactie).

Gosling werd gevraagd of iemand Microsoft had gevraagd wat er met die language extensions werd bedoeld. De geestelijk vader van Java gaf toe dat niemand om opheldering had gevraagd en voegde er aan toe dat niemand bij Sun had aangenomen dat het tot iets zou leiden waar juridische maatregelen aan te pas moeten komen.

Op dit moment speelt in San José in Californië een rechtszaak, waarin Sun eist dat Microsoft zijn eigen versie van Java van de markt haalt. Een tijdelijk vonnis is recent in het voordeel van Sun uitgevallen (zie 100% puur en 30% sneller).

Eerdere berichten over de rechtszaak in Washington:

Java als boksbal De prof pleit voor ontkoppelen 'SUN wilde Wintel vernietigen' Gates probeert tij te keren AOLscape: proces onder vuur De pot, de ketel en getuige nr.6 Browser als boeienkoning Vijf dodelijke woorden Wintel op woelige baren Woordenstrijd in Washington Spoken uit het verleden Sex, leugens – maar geen videotape Hoe AOL een aanbod kreeg dat niet kon worden geweigerd Touwtrekken om 21 juni, 1995 Oude e-mail breekt Netscape op Het openingspleidooi van Microsoft het openingspleidooi van justitie