De domeinnamen Janpeterbalkenende.nl en Jan-peterbalkenende.nl zijn nu nog in het bezit van de Nijmeegse stichting Liever. Twee weken geleden eiste de premier zijn domeinnamen op. De rechter in Arnhem heeft de twee domeinnamen aan de premier toegewezen omdat de belangen van de CDA-leider anders zouden worden beschadigd.

Volgens stichting Liever kon Jan Peter Balkenende geen aanspraak maken op de domeinnamen omdat de premier eigenlijk Jan Pieter heet. Volgens Stichting Liever is er geen sprake was van 'overeenkomstige naamdelen'.

Aan dit betoog kan echter voorbij worden gegaan, oordeelt de rechter, omdat Balkenende niet contractueel gebonden is. De domeinnamen worden overgedragen aan stichting Fractiebureau CDA. "Bovendien", zo vervolgt de rechter in zijn uitspraak, "is er geen regelgeving die bepaalt dat een domeinnaam van een eigen naam exact moet overeenstemmen met de (voor)naam zoals vermeld in het identiteitsbewijs van die persoon."

Wat Liever met de twee domeinnamen wilde, is niet duidelijk. Aanvankelijk stond er niets op de domeinen, nu bevatten de sites precies dezelfde informatie als de officiële site Jpbalkenende.nl. Als de stichting de twee url's niet op tijd overdraagt, kan een boete van 2000 euro per dag worden opgelegd.