Weblogs mogen niet meer gebruikt worden voor het promoten van de eigen politieke partij of voor persoonlijke imagebuilding, zo meldt RTL Nieuws op basis van een kabinetsnotitie die vrijdag wordt besproken.

Teksten op de weblogs van ministers en staatssecretarissen mogen alleen nog gaan over hun eigen beleidsterrein en ze moeten in lijn zijn met het kabinetsbeleid.

Volgens RTL wordt de notitie vrijdag in de ministerraad slechts alleen ter kennisgeving voorgelegd, maar staat de inhoud niet ter discussie. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Alexander Pechtold (D66) laat in ieder geval al weten dat hij de maatregel veel te ver vindt gaan.