Volgens de minister zou de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoende bescherming bieden. Verschillende partijen in de Tweede Kamer blijven echter bezorgd. Vooral de PvdA, SP en ChristenUnie uiten hun bezorgdheid over de identificatiechips, meldt het ANP.

Consumenten zouden volgens de partijen uitdrukkelijke toestemming moeten geven voordat bedrijven gebruik mogen maken van de chips. De SP suggereerde dat de chips gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden die de consument niet wenselijk vindt. Ook zou het kabinet geen andere belangen boven het privacybelang mogen stellen.

Duidelijkheid voor consumenten

Staatssecretaris Frank Heemskerk (EZ) wil in samenwerking met het bedrijfsleven een systeem ontwikkelen waardoor consumenten duidelijkheid krijgen en zelf kunnen bepalen waarvoor de chip gebruikt wordt. Heemskerk wil dit soort nieuwe ontwikkelingen niet frustreren.

De privacygevoeligheid van rfid-chips kwam eerder in opspraak toen bleek dat gegevens afkomstig van de gewraakte ov-chipkaart te lang werden opgeslagen. Het CBP oordeelde dat de kaart in strijd was met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het probleem was dat er te veel persoonlijke gegevens werden vastgelegd en gebruikt. Daarbij werden die gegevens veel te lang bewaard en waren er onvoldoende maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. Reizigers hadden totaal geen inzicht op het soort gegevens dat werd vastgelegd en wat er met deze gegevens zou gebeuren.