Microsofts raad van bestuur drong er bij Ballmer sinds januari op aan om de transformatie van een softwarebedrijf naar een aanbieder van apparaten en diensten sneller te laten verlopen. De 'board' was ontevreden over de voortgang. In mei besloot Ballmer dat zijn eigen manier van denken de overgang belemmerde. Hij was zelf het 'patroon' dat moest veranderen, zegt hij in een interview met de Wall Street Journal. Onder een nieuwe leider zal Microsoft sneller de omslag kunnen maken, denkt Ballmer.

'Schijndood'

In januari zou hij tijdens een toelichting op zijn plan om iPhone en Android te bestrijden zijn onderbroken door de voorzitter van de raad van bestuur, John Thompson, met de woorden: "Hey, kerel, laten we aan de slag gaan… We zijn schijndood." Dat gesprek zou de aanleiding hebben gevormd voor Ballmers exit. Hij realiseerde zich dat hij niet snel genoeg kon handelen om de raad van bestuur tevreden te stellen. Thompson zegt dat het bestuur niet bij Steve heeft aangedrongen op zijn vertrek, maar 'we drongen wel aan om er een schepje bovenop te doen'.

"Hoe snel ik ook wilde veranderen, alle betrokkenen - medewerkers, bestuurders, investeerders, partners, leveranciers en klanten - zullen een vorm van aarzeling hebben over hoe zeer ik dit meen. Misschien ik zelf ook wel", zegt Ballmer tegen de Wall Street Journal. Hij besloot te vertrekken in de hoop dat de volgende CEO de boel binnen Microsoft wel zou kunnen opschudden en de processen sneller in gang kan zetten.

Geen tegenspraak

Er is vaker kritiek geweest op de manier van leidinggeven door Ballmer. Voormalig Microsoft-topman Joachim Kempin hekelende in een boek begin dit jaar al de mangementstijl van Ballmer, die geen tegenspraak zou dulden. "Het was 'Steve's way or the highway." Ook smoorde hij potentiële uitdagers voor de post van hoogste baas. Mede door de houding van Ballmer zou Microsoft de omslagen in de tech-industrie van de afgelopen tien jaar volledig hebben gemist.