In een e-mailbericht aan een groot aantal gebruikers van Microsoft-producten gaat Steve Ballmer uitgebreid in op de twee weken geleden door de rechter goedgekeurde schikking met de Amerikaanse overheid in de antitrustzaak. Hij noemt de uitkomst 'zwaar maar rechtvaardig'. "Het betekent dat ons bedrijf nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden krijgt, en we zullen die volledig omarmen." Volgens Ballmer zijn de medewerkers van zijn bedrijf inmiddels bezig met 'het creëren van een compleet nieuw Microsoft'. "Tijdens de antitrustzaak is niet iedereen in onze branche ons te hulp geschoten", stelt Ballmer met groot gevoel voor understatement. "We hebben geluisterd naar onze aanhangers – en onze critici – en hebben daarvan geleerd dat we op een andere manier vorm moeten geven aan onze positie als industrieleider."

Startup

"Eerlijk gezegd was het probleem gedeeltelijk te wijten aan het feit dat we zelfs vijf jaar geleden nog de neiging hadden om te denken dat we een klein startup bedrijf waren", aldus Ballmer. "Nu realiseren we ons dat onze beslissingen gevolgen hebben voor veel andere technologiebedrijven." De 'nieuwe verantwoordelijkheid' van Microsoft zal onder meer tot uitdrukking komen in het ontwikkelen van standaarden die zijn gebaseerd op xml (extensible markup language), belooft Ballmer. "We werken samen met IBM bij het verbeteren van de xml-standaarden, terwijl we tegelijkertijd met elkaar concurreren bij het maken van innovatieve, gebruiksvriendelijke software om gebruik te maken van xml."