Novell en Microsoft sloten eind vorige week een overeenkomst waardoor in de toekomst het Suse Linux- en Windows-platform beter op elkaar aan moeten sluiten. Tevens vrijwaren beide bedrijven elkaar van patentenkwesties zodat de innovatie niet in het geding komt. Microsoft-topman Steve Ballmer geeft aan ook met andere makers van Linux in gesprek te willen om tot een soortgelijke overeenkomst te komen, zo schrijft Eweek.

"Als klanten aan een Linux-fabrikant vragen of ze risico lopen op het gebied van patentschending indien ze geen Suse aanschaffen, dan moet ik dat bevestigend beantwoorden", aldus Ballmer. "Dit is zeker iets dat volgens mij bij klanten speelt." Ballmer kan echter niet zeggen of er bij Microsoft plannen bestaan om Linux-fabrikanten aan te klagen.

"Deze fabrikanten nodig ik van harte uit om snel rond de tafel te gaan zitten om een soortgelijk convenant zoals we met Novell hebben af te sluiten", stelt Ballmer. "Hierdoor kunnen we elkaar vrijwaren van rechtszaken rond patentenschendingen."