Carrouselfraude is het niet afdragen van btw door frauduleuze leveranciers, ook wel 'ploffers' genoemd. Zij genereren in korte tijd hoge omzetten met bijbehorende btw-ontvangsten. Deze gelden worden niet aan de fiscus betaald, maar weggesluisd. Hun afnemers hebben niettemin recht op aftrek en krijgen de btw terug van de belastingdienst. De fiscus betaalt dus btw die nooit is ontvangen.

Populaire fraude

De fraude is vooral populair bij de handel in computergeheugens en telecomapparatuur. Daar treedt dan ook vaak marktverstoring op omdat de fraudeurs oneerlijk op prijs kunnen concurreren. Ergens in de keten worden de producten namelijk onder de inkoopprijs verkocht, maar soms is er helemaal geen sprake van daadwerkelijke leveranties. De bedrijven leveren op papier in feite gewoon aan zichzelf, al dan niet via een wirwar van vennootschappen. Vorig jaar is zelfs een oud FIOD-chef gestraft omdat zij een lucratieve schijnhandel in mobiele telefoons en geheugens had opgezet.

John Deuss, een oud-oliehandelaar met een omstreden verleden, maakte zich zelf niet schuldig aan de btw-fraude. Hij zou er wel voor hebben gezorgd dat de fraudeurs hun verdiensten ongemerkt konden wegsluizen. Getipt door Britse autoriteiten begon de FIOD enkele jaren geleden een onderzoek naar Deuss. Die was weliswaar niet woonachtig meer in Nederland, maar gebruikte zijn oude oliebedrijf in Berg en Dal voor transacties en administratie. De klanten logden in op een webserver in Parijs.

Grote bedragen in en uit

Alle transacties vertoonden volgens het openbaar ministerie hetzelfde patroon. Er vlogen soms op dezelfde dag grote bedragen in en uit, vaak naar dezelfde e-bankrekening. De betalingsvolumes zaten in de orde van grootte van honderden miljoenen Britse ponden. De bedrijven waren vaak eerder al dan niet na freeze orders in verband gebracht met vermoedens van btw carrouselfraude. Soms deed Deuss een melding ongebruikelijke transacties (MOT), maar werd de rekening niet gesloten. In andere gevallen bleef het bij een melding, en gingen de transacties gewoon door.

Uit afgeluisterde telefoongesprekken bleek dat medewerkers van de bank bewust klanten uit de telecomsector aantrokken. Dat gebeurde ook in Nederland. Adele Trading, Oliocin, B4 International en Comica zijn enkele van de Nederlandse bedrijven die door Justitie zijn onderzocht in deze zaak. Klanten kregen geen pasje, maar gewoon een toegangscode die niet gewijzigd kon worden.

Criminele winsten terugvorderen

Volgens Justitie opereerde FCIB feitelijk vanuit Nederland. “De verdachten hebben de bedrijfsstructuur zodanig willen inrichten dat toezicht op haar activiteiten werd vermeden. Door zonder vergunning in Nederland te bankieren, heeft FCIB zich aan Nederlands toezicht onttrokken en zich buiten de wet geplaatst."

Er loopt nog een strafrechtelijk financieel onderzoek om de criminele winsten terug te vorderen. De voorlopige berekening voor FCIB komt uit op een bedrag van ruim 100 miljoen dollar.

Vechten tegen de bierkaai

Het is alleen niet waarschijnlijk dat met de val van FCIB de btw-fraude zal worden gestopt. Zo worden bij diverse (vooral Engelse) banken nog altijd zeer grote bedragen gestort door relatief onbekende leveranciers van computeronderdelen.

De advocaten van Deuss krijgen vanaf 17 april drie dagen gelegenheid voor pleidooi. De uitspraak wordt 24 mei verwacht.