Barracuda hoopt met de overname het open source antivirus project ClamAV in handen te krijgen. Sourcefire wees in mei al een bod van 186 miljoen dollar af. Barracuda heeft zijn bod daarop al op 9 juni in een vertrouwelijke brief aan Sourcefire verhoogd, maar ook dat voorstel werd afgewezen.

Barracuda openbaarde het verhoogde bod op dinsdag. In een brief aan Sourcefire vraagt de firma om inzage in de boeken. Met die informatie zou het een beter beeld kunnen krijgen van de waarde van het bedrijf. Barracuda ceo Dean Drako suggereert dan ook dat hij met de nieuwe informatie mogelijk een hogere prijs bieden.

Invloed op koers ClamAV

ceo Drako heeft eerder aangegeven dat hij een aantal verbeteringen wil aanbrengen aan ClamAV. Als eigenaar van het project kan hij meer invloed uitoefenen op de koers, onder meer omdat het dan de beschikking krijgt over een aantal ontwikkelaars.

Patentconflict

De overname staat los van een juridisch conflict tussen Trend Micro en Barracuda. In die zaak claimt Trend Micro dat zijn concurrent een patent schendt door ClamAV in de anti-spamapparatuur toe te passen. Barracuda Networks ontkent de beschuldigingen en bepleit dat het patent in kwestie ongeldig is.

Barracuda Networks is groot geworden met de verkoop van anti-spam appliances, servers waarop standaard een aantal beveiligingsapplicaties staat geïnstalleerd die virussen in email attachments en spamberichten buiten de virtuele bedrijfsmuren moet houden.