DSL-aanbieder BBned is een `praktijkgericht programma' gestart onder de veelzeggende naam PubliekPrivaat. Het doel: het stimuleren van het gebruik van DSL in heel Nederland. Lokale overheden moeten hieraan bijdragen, vindt BBned. Het jonge bedrijf wil nog dit jaar samen met gemeentes waar nog geen DSL-voorzieningen beschikbaar zijn, deze alsnog realiseren. Tot nu toe heeft BBned op eigen initiatief al zo'n driehonderd wijkcentrales geschikt gemaakt voor DSL. De kosten hiervan bedragen volgens het bedrijf per centrale gemiddeld 125.000 euro. Voor andere centrales roept BBned de hulp van de lokale overheid in. Zij moeten meebetalen aan het geschikt maken van de centrales van DSL. "Om nieuwe locaties te ontwikkelen, nodigen wij gemeenten waar nog geen DSL is samen met ons het initiatief te nemen", aldus BBned, dat enthousiast vervolgt: "Niet wachten op de nationale politiek, maar gewoon samen aan de gang!" Voor gemeenten van voldoende omvang (wijkcentrale met meer dan 7500 aansluitingen) denkt BBned aan een eenmalige investering door de gemeente van 75.000 euro. Verder vraagt BBned een `actieve opstelling' van de gemeentes om de diensten van BBned onder de aandacht te brengen bij bedrijven en consumenten.