Er wordt fel gereageerd op het nieuws dat minister Rosenthal niet uitsluit om hacker en XS4ALL-oprichter Rop Gonggrijp uit te leveren aan de VS mocht de Amerikaanse justitie daartoe verzoeken. Op Twitter wordt minister Uri Rosenthal gehekeld om zijn slappe knieën bij het beschermen van zijn eigen burgers.

Voldoende waarborgen

Op dit moment ligt er volgens de bewindvoerder geen aanklacht tegen Gonggrijp, maar als dat zo is dan sluit hij uitlevering niet uit. “Uit dat verzoek dient onder andere te blijken naar welke strafbare feiten onderzoek wordt gedaan, zodat de Amerikaanse strafrechtelijke belangen kunnen worden afgewogen tegen de belangen van betrokkene”, stelt Rosenthal. “Dat proces is met voldoende waarborgen omkleed. Ik sluit daarom niet nu uit dat Nederland medewerking zal verlenen.”

Het nieuws was voor Jan Wildeboer aanleiding om een online petitie te starten, gericht aan Koningin Beatrix. Volgens Wildeboer is Gonggrijp een held die juist typisch Nederlandse waarden als vrijheid en openheid verdedigt. Dat juist hij mogelijk wordt uitgeleverd aan de VS leidt tot “ongeloof en woede”.

Beatrix moet burgers beschermen

“U, geachte Majesteit, moet trots op hem zijn. Zijn gevecht voor vrijheid en waarheid staat voor de waarden die uw Majesteit vraagt van haar burgers. Daarom verzoek ik u om deze beschamende acties van uw regering te stoppen. Ik vraag dat u zich uitspreekt en verklaart dat Rop Gonggrijp vecht voor de juiste zaak. Dat u verklaart om hem te beschermen, zoals u elke andere Nederlandse burger zou beschermen,” aldus Wildeboer.

Op het moment van publicatie was de petitie 18 keer ondertekend.