Dit becijfert althans AME Research. De Nederlandse marktvorser heeft naar de licentieomzet van de twintig grootste erp-fabrikanten gekeken. Uit deze analyse blijkt dat de verkopen de laatste jaren zijn gedaald. AME verwacht dat de dalende lijn ook dit jaar voortzet. De concurrentie in de markt voor zakelijke software is na het vijandige overnamebod op PeopleSoft door Oracle flink toegenomen. Alle fabrikanten willen een graantje meepikken in de – potentieel lucratieve – markt voor onder meer erp-software. Dergelijke software stelt bedrijven in staat alle bedrijfsprocessen aan elkaar te knopen en op elkaar af te stemmen. Iets wat volgens AME de productiviteit van bedrijven `scherp kan opvoeren'. Invoering van dergelijke software gaat volgens de onderzoekers vaak gepaard met banenverlies doordat er efficiënter kan worden gewerkt. Volgens AME zijn bedrijven daarom niet happig op het investeren in erp-software.