Dit blijkt uit onderzoek (xls) van ` Topmanagement en IT' van Giarte. Het onderzoeksbureau concludeert dat de druk op it-afdelingen om deze complexiteit te verminderen, enorm is toegenomen. Maar liefst 60 procent van de ondervraagde middelgrote en grote bedrijven zegt de kansen van it onvoldoende te benutten om strategische doelstellingen te realiseren. 79 Procent meent dat vooral de complexiteit van it is toegenomen. Door de complexiteit wordt ook het overzicht op de it-infrastructuur binnen de organisatie lastiger. Tweederde van de respondenten vindt dat er inmiddels teveel applicaties binnen het bedrijf in gebruik zijn. Een groot deel van het budget gaat hierdoor op aan het draaiende houden van de bestaande infrastructuur. Een ontwikkeling die weer ten koste gaat van nieuwe investeringen, aldus Giarte. De belangrijkste aandachtspunten voor menig bedrijf en it-manager is dan ook het verminderen van de beheerkosten voor de bestaande it. Ook het standaardiseren van de complete infrastructuur staat hoog op het verlanglijstje.

Obstakels

De betrokkenheid van businessmanagers bij it, of beter gezegd het ontbreken hiervan, wordt door veel it-managers als problematisch ervaren. Slechts 27 procent van de ondervraagde topmanagers vindt dat zogenoemde `lijnmanagers' de veelal kostbare projecten goed begeleiden. Giarte meent dat dit probleem ondervangen kan worden door beide disciplines - dus zowel it als business - af te rekenen op de doelstellingen. Het onderzoek is gehouden ter gelegenheid van een nieuw boek, genaamd ` IT Turnaround', dat woensdag verschijnt. In dit boek worden diverse strategieën en visies op het gebied van it van Nederlandse ondernemingen beschreven.