Dit constateert Ernst & Young in zijn achtse ICT Barometer, een tweemaandelijks onderzoek onder ruim zeshonderd Nederlandse ict-professionals. Volgens E&Y is de groei in hardware, vergeleken met vorig jaar, gehalveerd. De groei in software daalde zelfs met bijna 60 procent. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen er nog sprake was van groei in deze bestedingen. Wanneer deze neergaande ontwikkeling doorzet, zullen medio volgend jaar de bestedingen daadwerkelijk negatief zijn, zo waarschuwt E&Y. "De ontwikkelingen in hard- en software geven aan dat van innovaties niet of nauwelijks meer sprake kan zijn", zegt Jacob Verschuur van E&Y. "Computers worden noodzakelijkerwijs vervangen. Die worden vanzelfsprekend geïnstalleerd met nieuwe software, maar daar blijft het ook bij." De onderzoekers merken bij de resultaten overigens wel op dat de respondenten in juni altijd pessimistischer zijn. Dit zou komen door de seizoensinvloeden. In het voorjaar zijn mensen dan ook vaak optimistischer over de verwachte ict-bestedingen.