Van de ruim 1.000 ondernemingen in de VS, Canada, Europa en Azië zegt meer dan de helft al een groen IT-programma te hebben, terwijl 35 procent dit overweegt op te zetten, zo bericht Ars Technica op basis van onderzoek van Forrester Research.

Bedrijfsimago

Het is voor bedrijven bijna onmogelijk geworden om niet over groene IT na te denken, aangezien leveranciers hierover steeds meer aanbiedingen sturen. Het afgelopen jaar steeg het percentage bedrijven dat reclame voor groene IT-producten zei te ontvangen van onder de 30 tot zo'n 45 procent. Slechts 8 procent beweert hiervan niet op de hoogte te zijn.

Bedrijven met groene IT kunnen flink op de energierekening besparen, zodat de trend immuun lijkt te zijn voor de huidige crisis en bezuinigingsmaatregelen. Zo'n 40 procent van de bedrijven gaat ondanks alles door met de uitrol van groene IT-programma's, terwijl 10 procent deze zelfs zegt te versnellen. Behalve de genoemde energiebesparing zijn het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het bedrijfsimago de belangrijkste redenen achter het uitvoeren van groene IT-programma's.

Afvalverwerking

De snelst groeiende groene IT-trend in het bedrijfsleven is de nadruk op 'lifecycle management' van apparatuur. Zo'n 60 procent zegt bij productevaluaties te letten op zaken als milieuvriendelijke productiemethoden of afvalverwerking: een jaar geleden zei nog maar 38 procent van de respondenten zich daarmee bezig te houden.