In de tweede helft van 2003 zegt meer dan de helft van de bedrijven getroffen te zijn door een virus of andere internetdreiging. De eerste helft van vorig jaar lag dit percentage op nog geen 17 procent. Dit blijkt uit het halfjaarlijkse `Internet Security Threat Report' van Symantec. Dit rapport wordt samengesteld aan de hand van gegevens die de antivirusspecialist verzamelt via meer dan vijfhonderd klanten en ruim 20.000 netwerksensoren verspreid over de wereld. Symantec schaart diverse activiteiten onder de term `internetaanval'. De meest voorkomende vormen zijn wormen (43 procent) en pogingen om lekken te misbruiken (17 procent). Wat de onderzoekers verder opvalt is dat steeds meer wormen en virussen een achterdeurtje openzetten waar de virusmaker later gebruik van kan maken. Symantec heeft vorig jaar zo'n 220 nieuwe internetgevaren, zoals virussen en beveiligingslekken, per maand ontdekt. Hiervan levert volgens de experts overigens maar een klein deel daadwerkelijk gevaar op.

Verontrustende trends

Symantec maakt zich echter wel zorgen over de toekomst. Deze zorg wordt gevoed door de opkomst van zogenoemde blended threats, die een combinatie van kwaadaardige code en kwetsbaarheden gebruiken om een cyberaanval te beginnen. Een andere `verontrustende trend' die de onderzoekers hebben geconstateerd is dat de tijd tussen het bekend worden van een lek en een virus dat hiervan gebruikmaakt, sterk is afgenomen. In het verleden duurde het soms maanden of zelfs jaren voordat er een worm opdook die gebruikmaakte van een bekend lek, aldus de onderzoekers. Dit tijdspad is nu gedaald tot minder dan twee weken, zoals het geval was bij de Gaobot-worm. Ook de opkomst van mobiele apparaten en bijbehorende applicaties kan volgens Symantec in de toekomst voor problemen zorgen. Volgens de experts zullen de diverse functies van mobiele apparaten verder samensmelten, zodat de internetdreigingen van vandaag de dag straks ook voor de mobiele wereld kunnen gelden.