Volgens ISOC is het gebrek aan enthousiasme bij bedrijven te wijten aan het feit dat er geen direct voordeel uit te halen valt. De ondervraagde bedrijven geven aan IPv6 weliswaar interessant te vinden, en ze beweren ook dat de vraag vanuit klanten aan het toenemen is, maar het gebrek aan direct voelbare voordelen zorgt ervoor dat ze de boot afhouden.

Een andere sleutelreden van het gebrek aan succes is het gebrek aan applicaties die het protocol ondersteunen. Vooral beheersoftware voor netwerken komt er bekaaid vanaf, ze stellen de onderzoekers in de conclusie. Specifieke applicaties worden daarbij niet genoemd.Gebrek aan technische kennis wordt ook veel genoemd.

Opvallend is dat de ondervraagden zich absoluut niet druk maken om het nakende gebrek aan IPv4 adressen, wat nou juist het punt is waar experts zich druk om maken. IPv6 is in 1998 door de Internet Engineering Taskforce aangewezen als opvolger van IPv4. Belangrijkste reden daarvoor is dat het verouderde protocol niet verder komt dan een adres van 32 bits. IPv6 kan 128 bits aan, waarmee het aantal adressen praktisch gezien oneindig is.

Met het aansluiten van steeds meer apparaten op het net, zijn ook steeds meer unieke adressen nodig, en die beginnen op te raken. Schatttingen van IANA (de Amerikaanse domeinbeheerder) stellen dat het aantal van 4,3 miljard mogelijke adressen in 2012 definitief op is. Waarschuwingen hierover zijn een regelmatig terugkerend fenomeen, en ze worden steeds luider omdat de invoercijfers overal ter wereld zeer laag zijn.

Zo zijn de in juni vorig jaar opgezette Nederlandse IPv6 Awards niet doorgegaan wegens gebrek aan animo. Het aantal inzendingen was dermate laag dat er geen sprake was van een competitie, erkent de Nederlandse IPv6 Task Force. De organisatoren zijn echter voorzichtig optimistisch over een nieuwe ronde dit jaar.

“De recente ontwikkelingen rondom IPv6 zoals het EU-besluit rondom de invoering van IPv6 in de EU en de diverse tutorials en seminars over IPv6 die plaatsvinden in Nederland scheppen de verwachting dat in 2009 het aantal IPv6-implementaties in Nederland significant zal toenemen. De jury en de IPv6 Task Force hebben besloten om in 2009 door te gaan met de IPv6 Awards en verwachten dat het aantal inzendingen een stuk hoger zal liggen.” Bron: Techworld