ICM Registry is de enige die deze tld mag uitgeven. Op 7 september beginnen twee gelijklopende termijnen. Bedrijven kunnen zich inschrijven voor een xxx.-domein, maar ook vragen om uitsluiting. Dat laatste is belangrijk om ervoor te zorgen dat een bedrijf dat eigenaar is van de handelsnaam, niet in relatie wordt gebracht met een domein dat gericht is op pikante content.

ICM heeft bekend gemaakt dat eigenaren van handelsnamen en intellectueel eigendom zich tussen 7 september en 28 oktober kunnen melden voor een blokkade van een eventuele registratie van hun (handels)naam. In diezelfde periode staat het anderen vrij zich juist te melden voor registratie van een domeinnaam. Ook die moeten overigens eigenaren zijn van de betreffende handelsnaam of het intellectuele eigendom.

Bij conflict gaat registratie voor

Doordat beide registraties vereisen dat de aanvrager beschikt over de handelsnaam of het intellectuele eigendom, lijkt een eventueel conflict niet waarschijnlijk. Maar ICM ziet dat anders. Na 28 oktober worden beide lijsten naast elkaar gelegd, en als dan blijkt dat een naam zowel voorkomt op de blokkadelijst als op de domeinaanvraaglijst, krijgt de laatste de voorkeur. Dat betekent dus dat het domein wordt toegekend.

Degene die dat domein heeft aangevraagd, krijgt tevens bericht dat een ander dezelfde handelsnaam juist heeft willen blokkeren van de domeinlijst. Met die handeling zegt ICM dat diegene dan niet meer kan beweren dat hij van niets wist, mocht het tot een juridisch conflict komen.

Blokkade kost geld

De eigenaren van handelsnamen en intellectueel eigendom die een blokkade vragen van registratie van die namen, moeten een eenmalige vergoeding betalen. Hoeveel is nog onduidelijk.

Na 28 oktober staat het aanbieders van sekssites helemaal vrij om de nog open staande .xxx-domeinen te claimen en 18 dagen daarna krijgt de rest van de wereld een keuze. ICM claimt dat er tot nu toe al 900.000 belangstellenden zijn voor registratie van een .xx-domein.