Bijna de helft van respondenten in de ICT Barometer van Ernst & Young is niet of nauwelijks bekend met het zakelijk spamverbod waar bedrijven zich sinds ruim 9 maanden aan moeten houden. Sinds 1 oktober 2009 is het al langer bestaande spamverbod uitgebreid van van particulieren naar zakelijke ontvangers, zodat ook voor zakelijke mailings expliciete toestemming nodig is.

Veel effect op het gedrag van bedrijven heeft de wetgeving vooralsnog niet. 84 procent van de organisaties stuurt sinds het verbod evenveel e-mailberichten naar bedrijven, blijkt uit de ICT Barometer (pdf). Veel respondenten (80 procent) zegt geen nadelige gevolgen, zoals moeite om klanten te benaderen, te ervaren als gevolg van het verbod.

Opvallend is overigens dat ondanks de onbekendheid van de spamregels, en niet aanpassen van het mailgedrag, toch een meerderheid wel een lager volume mails ontvangt. 66 procent van de respondenten denkt dat de hoeveelheid mails is afgenomen sinds het verbod.

'OPTA moet harder optreden'

Volgens Ernst & Young moet toezichthouder OPTA harder optreden om bedrijven beter bekend te maken met de regelgeving. "Bedrijven [zullen] moeten voelen dat het beter is om zich aan de spamregelgeving te houden. De bal ligt bij de toezichthouder OPTA.".

OPTA komt in een reactie met cijfers die haaks staan op de onderzoeksresultaten van Ernst & Young. In het eerste kwartaal van 2010 zijn er 39 waarschuwingen uitgedeeld naar aanleidingen van klachten op www.spamklacht.nl, meldt een woordvoerder van OPTA. Relatief stukken meer dan in heel 2009 (49 waarschuwingen) en in 2008 (8).

De toezichthouder vindt het aan bedrijven zelf om uit te vinden wat wel en niet mag. "Het is natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf om op de hoogte te zijn van relevante wet- en regelgeving," aldus de woordvoerster van de OPTA.