Dit blijkt uit de zesde ICT Barometer van Ernst & Young. Dit is een tweemaandelijkse onderzoek onder zeshonderd ict-professionals naar de ontwikkelingen op het gebied van ict. Uit recent onderzoek blijkt dat het huidige investeringsniveau in het Nederlandse onderwijs is gedaald tot `Oost-Europees niveau'. Een ontwikkeling die menig ict-professional zorgen baart. Een meerderheid (65 procent) van de respondenten vreest dat deze ontwikkeling leidt tot een tekort aan goed opgeleide it'ers. Vooral werknemers binnen de overheid maken zich hier zorgen over. Ook vinden veel bedrijven dat de overheid stappen moet nemen om de economische situatie het hoofd te bieden. Zo pleit 26 procent van de respondenten voor lagere bedrijfslasten om de economie een duw in de rug te geven. 12 Procent van de ondervraagde managers en directeuren vindt dat de overheid zelf het goede voorbeeld moet geven door meer te investeren in ict. Nog eens 9 procent is zelfs voorstander van een speciale ict-stimuleringsregeling. 21 Procent ziet op dit gebied geen taak voor de overheid weggelegd. Opvallend is overigens dat de respondenten verdeeld zijn over de taak van de overheid wat betreft breedband als nutsvoorziening. 49 Procent van de ondervraagden vindt dat de overheid moet zorgen dat ieder huishouden over breedbandinternet kan beschikken. 48 Procent is het hier echter niet mee eens.