De ‘telekwetsbaarheid’ van Nederland neemt toe. Zowel bij telecomproviders als bij gebruikers van diensten en telecominfra is er te weinig prioriteit voor continuïteit. Fikse storingen, falende ict en massaal gebruik van vrije frequenties voor cruciale communicatie leiden tot grote en miskende risico’s en economische schade. Dat constateert toezichthouder Agentschap telecom in zijn nieuwe jaarverslag de Staat van de Ether.

Meeste telco's in overtreding

“Telekwetsbaarheid geeft onze -vaak onbewuste- afhankelijkheid van telecommunicatie aan, waardoor we niet altijd afdoende tegenmaatregelen nemen. Dit maakt ons kwetsbaar. De impact van uitval kan enorm zijn. Het kan grote economische schade tot gevolg hebben, of maatschappelijke ontwrichting. In het ergste geval komt zelfs onze veiligheid in het geding”, schrijft de waakhond.

Concreet blijkt dat bijvoorbeeld driekwart van de telecomaanbieders niet beschikt over en wettelijk verplicht continuïteitsplan. Bij de grote telcojongens hebben overigens de meeste wel zo’n plan, maar het Agentschap wijst erop dat het ontbreken van zo’n plan een overtreding van de Telecomwet is.

Halverwege vorig jaar is er een meldplicht bij storingen. Het AT telde in de tweede helft van 2012 op die manier 23 grote storingen.

Wifi vol risico's

Daarnaast wijst het AT op de risico’s van het gebruik van WiFi voor bedrijfskritieke toepassingen. Wifi gebruikt vrije frequenties, dus er is geen enkele garanties dat er geen interferentie optreedt. Zo maakt de Rotterdamse haven gebruik van WiFi in systemen voor containeroverslag. De gemeente Amsterdam wilde een bestuurderloze NoordZuidlijn laten rijden middels communicatie via WiFi.

“Zowel in Amsterdam als in Rotterdam is WiFi het draadloze fundament onder complexe logistieke

processen. Dat is mogelijk, maar niet vrij van risico’s. Het vergunningsvrije karakter maakt dat Agentschap Telecom de gebruikers niet kan ‘beschermen’ vanuit vergunningsvoorwaarden of -verplichtingen.” AT stelt voor de 3,5 GHz-band te reserveren voor bedrijfskritieke draadloze toepassingen.