De bug slaat toe als een gebruiker in een lang formulier met tientallen datavelden een record verwijdert dat bovenaan de lijst verschijnt, daarna een ander dataveld aanpast en de wijzigingen opslaat. Access ziet de wijzigingen in het eerste veld dan over het hoofd, terwijl de gebruiker in de waan wordt gelaten dat alles juist is opgeslagen. Het resultaat: een gemankeerde database. Voor bedrijven die Access gebruiken voor bijvoorbeeld betalingsverkeer of voorraadbeheer kan de bug zeer nadelig uitpakken. De fout treedt pas op als de gebruiker via de Form View de database bewerkt en dan via de zogeheten ComboBox het tweede dataveld aanpast. De Combo Box is te vergelijken met een soort bookmarks van aangevinkte datavelden in Access. Volgens product manager John Duncan van Microsoft zullen vooral power users het gevaar lopen dat hun database in de soep loopt: de ComboBox wordt zelden toegepast. Toch wil het bedrijf het mankement zo snel mogelijk verhelpen. In afwachting van een fix heeft Duncan een methode bedacht om het probleem te omzeilen: gebruikers moeten in Access de Design View openen, dan met de rechtermuisknop de ComboBox kiezen en "me.requery" in het dialoogvenster tikken. Microsoft-testers bevestigen dat de bug de kop opsteekt in Access 97 (de versie die tot Office 97 behoort), maar hebben de fout niet kunnen vinden in eerdere versies (Access 95 en 2.0), zoals in sommige nieuwsgroepen is gemeld.