SharePoint is momenteel het snelst groeiende product van Microsoft. De interesse binnen bedrijven is enorm, de verwachtingen bij implementaties hooggespannen. Toch blijft volgens Steve Fox, Senior Evangelism Manager van Microsoft,tussen de 50 en 60 procent van de implementaties van SharePoint steken bij documentmanagement. In plaats van een platform voor samenwerken, sociaal netwerken, Business Intelligence en workflows blijft de rol van het product dan beperkt tot die van een browser met versiebeheer. Mirjan van Olst, SharePoint-architect bij Macaw, heeft wel een recept om SharePoint-implementaties succesvoller te maken. Beheerders en ook de cloud spelen daarin een vooraanstaande rol, maar ook Microsoft zelf kan een flinke bijdrage leveren.

Dure hobby

Van Olst viel tijdens de SharePoint-conferentie die de afgelopen dagen in Den Haag werd gehouden op door de flinke dosis handson-ervaring die ze met het product heeft. Volgens Van Olst is dat geen luxe maar een vereiste. “Het beeld van architecten is over het algemeen dat ze wapperend met hun handen voor een whiteboard staan, maar van een SharePoint-architect wordt meer verwacht. Het product is zo breed dat je toch echt moet weten hoe het werkt om het zinvol neer te zetten en enigszins te kunnen garanderen dat het over een paar jaar nog voldoet.”

Ook Van Olst kent SharePoint-installaties die niet brengen wat ervan verwacht wordt. “SharePoint heeft beheer nodig. Goed inrichten en daarna blijven monitoren en beheren. En dat komt niet overeen met hoe Microsoft het product promoot, namelijk als heel gemakkelijk.” Volgens Van Olst leidt de marketingboodschap van Microsoft ertoe dat te vaak wordt gedacht dat het voldoende is om SharePoint simpelweg te installeren, om het ook echt werkend te krijgen. “SharePoint is een enterprise-platform waarmee je een groot aantal verschillende dingen kunt doen. Implementatie en impact zijn niet anders dan van bijvoorbeeld SAP en daarbij haalt ook niemand het in zijn hoofd dat zomaar even te installeren. Toch wordt het veelal niet zo benaderd en ook niet gezien en dan is SharePoint al snel een hele dure hobby.’

Beheer moet nog beter

De sleutel naar meer succes van SharePoint ligt volgens Van Olst bij Microsoft. Het bedrijf moet de marketingboodschap veranderen en ook bij het ontwerpen van SharePoint meer inhoud geven aan het belang van goed beheer. Van Olst herkent nog te vaak situaties waarin delen van SharePoint niet op elkaar aansluiten of gelijke functionaliteit heel anders ingericht moet worden. Van Olst wijdt dit aan de ontwikkeling van SharePoint die over verschillende teams is verspreid, teams die niet noodzakelijkerwijs hun werk op elkaar afstemmen.

Toch is Van Olst over SharePoint 2010 al veel beter te spreken dan over SharePoint 2007 en roemt het de nieuwe mogelijkheden voor logging en monitoring. “SharePoint 2010 is beter beheersbaar geworden dan het was in versie 2007 en dat ondanks de flink toegenomen functionaliteit. Vooral op het gebied van monitoring en logging is de situatie erg verbeterd en doet het meer recht aan het feit dat als een product een enterprise platform wil zijn, het ook beheersbaar moet zijn.”

Powershell

Van Olst is ook zeer te spreken over beheer via Powershell dat meer mogelijkheden biedt, zelfs mogelijkheden die in de GUI volledig ontbreken. Problemen ziet ze vooral nog bij backup en recovery. “Sommige van de nieuwe service-applications in SharePoint zijn slechts zeer moeizaam of zelfs helemaal niet te backuppen. Mensen met minder SharePoint-ervaring denken dat de server backuppen wel zal volstaan voor een herstelactie, maar dat is lang niet altijd het geval. Zeker bij third party backupoplossingen moet goed worden gekeken wat ze precies backuppen en of het wel ondersteund wordt door Microsoft”, aldus Mirjam van Olst.

Focus op beheer

Van Olst zou graag zien dat de volgende versie van SharePoint met minder nadruk op functionaliteit wordt ontwikkeld en meer focus op beheer. Het zal volgens haar de kwaliteit van het product als enterprise platform versterken. Ook ziet ze wel voordelen in de aanstaande uitrol van SharePoint op het Azure-cloudplatform van Microsoft. Van Olst verwacht dat nu nog lastig te configureren onderdelen zoals de integratie met Exchange en OCS dan “kant en klaar staan en alleen nog maar op de juiste manier gebruikt hoeven te worden.” Vooral kleinere bedrijven zullen daar echter in eerste instantie van profiteren. “Grotere bedrijven, omgevingen met veel maatwerk en veel integratie met andere systemen zullen niet heel snel naar de cloud gaan. Voor hen blijft investeren in beheer van SharePoint voorlopig de beste weg om het platform tot volle wasdom te laten komen”, aldus Van Olst.

Bron: Techworld