De lobbygroepen vertegenwoordigen de meeste innovatieve bedrijven in Europa. Ze dringen er bij de Europese Commissie op aan, om het initiatief in te trekken en de bestaande patentwetgeving van het Europese patentbureau te verbeteren.

Het Community-patent dat van toepassing is op alle lidstaten van de EU, zou moeten leiden tot een voordeliger registratie van uitvindingen binnen de gemeenschap, en meer juridische zekerheid voor de patenten. Het wordt beschouwd als een belangrijk wapen om de concurrentie met handelspartners als de Verenigde Staten en Japan aan te kunnen.

De pogingen om te komen tot één patent dat geldt voor alle EU-lidstaten, stuit al lang op veel verzet. Een groot struikelblok blijkt de taal waarin patenten worden opgesteld. De Europese Commissie wilde uit kostenoverwegingen dat de patenten in slechts drie talen worden opgesteld, maar de nationale regeringen veegden dit voorstel van tafel.

Aanpassingen aan het voorstel, waardoor landen met Engels, Frans of Duits als officiële taal de patenten niet hoeven te vertalen en andere landen voor een vertaling in een van deze drie talen moeten zorgdragen, worden geblokkeerd door Frankrijk. Naast dit 'Londen Protocol' is er de European Patent Litigation Agreement, een voorstel om één rechtssyteem te hanteren voor alle 31 landen die lid zijn van het Europese patentbureau.

Vorig jaar leidde de Europese Commissie een gevoelige nederlaag toen politici een wet wilden doorvoeren die patentaanvragen voor software-gerelateerde uitvindingen reguleert. Een lobby van tegenstanders van softwarepatenten overtuigde het Europese Parlement ervan dat zo'n wet innovatie zou tegenhouden door software-ontwikkelaars te confronteren met een juridisch mijnenveld.