De boekhouding van Uber die onlangs bij invallen door de ILT in beslag zijn genomen, kunnen op een warme belangstelling rekenen van de Belastingdienst. Om te zorgen dat Uber-chauffeurs hun belastingplicht niet ontduiken, gaat de fiscus gegevens opvragen bij de ILT. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Wiebes op vragen van de Tweede Kamerfractie van de SP.

SP-Tweede Kamerlid Bashir is bang dat de Uberchauffeurs hun inkomsten niet netjes zullen opgeven bij de Belastingdienst, maar Wiebes zegt toe dat de fiscus informatie gaat opvragen bij de ILT. Die inspectie heeft inmiddels al twee invallen gedaan in het Nederlandse kantoor van Uber en onder meer de administratie in handen gekregen.

Op jacht naar fraudeurs

Het maakt niet uit of chauffeurs illegale werkzaamheden verrichten of de wel toegestane diensten van Uber aanbieden. Ook inkomsten uit illegale bron zijn belastbaar. Het hebben van inkomsten uit chauffeursdiensten kan voor Uber-personeel effect hebben op uitkeringen, toeslagen en andere inkomsten uit overheidsregelingen.

Bashir pleit er bij de staatssecretaris voor om meer gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en andere overheidsorganen, als politie en gemeenten. Niet alleen de Belastingdienst zou zo meer gegevens binnen kunnen krijgen over Uberchauffeurs, maar gemeenten bijvoorbeeld zouden dan kunnen kijken of er geen sprake is van uitkeringsfraude.