Hans Blokpoel, de directeur van de Belastingdienst, zegt in een vrij openhartig interview in De Correspondent dat de sleepnetmethode om data te achterhalen van leaserijders "over de grens" was. De Belastingdienst vroeg in 2013 parkeergegevens op bij het bedrijf SMSParking, dat automobilisten aanbiedt per sms te betalen voor hun parkeerplek. Naar nu blijkt was die opvraging een individuele actie van een belastingambtenaar. Dat programma is inmiddels stopgezet.

De Belastingdienst won weliswaar een rechtszaak hierover, maar ziet achteraf in dat dergelijke methoden niet proportioneel zijn. Daarnaast bleken de gegevens van weinig nut. Blokpoel zegt nu tegen De Correspondent dat dergelijke opvragingen horen bij "de dienst-oude-stijl" en dat nu veel meer wordt ingezet op profiling.

Profiling levert nieuwe inzichten op

Profiling betekent bij de Belastingdienst dat alle gegevens van alle Nederlanders continu worden bekeken op samenhang. Blokpoel geeft als voorbeeld dat het kan blijken dat iemand met een grijze Volkswagen Golf meer "fouten" maakt bij zijn aangifte dan anderen, en dat in dergelijke gevallen vooraf al een risico-inschatting kan worden gemaakt. Dat gebeurt in werkelijkheid bijvoorbeeld met mensen die in echtscheiding liggen, die meer fouten maken in hun aangifte door de complexiteit. De Belastingdienst gaat daar pro-actief mee om.

Uit het interview blijkt dat de Belastingdienst zelf worstelt met de grenzen van de (privacy)wet en de proportionaliteit van het gebruik van de enorme berg gegevens die het heeft over burgers. Wel zegt Blokpoel dat de Belastingdienst geen behoefte heeft aan uitbreiding van die gegevens en dat de enorme database nu wel voldoende is gevoed. 'Een ongebreideld gebruik van onze bevoegdheden, zou weleens de grootste bedreiging voor de Belastingdienst kunnen zijn", zegt Blokpoel. "Er zijn heel veel mogelijkheden, waarvan mijn datamensen weten dat het no-go area is."