De Belastingdienst heeft parkeergegevens opgevraagd waarvan gegarandeerd wordt dat deze na 8 weken verwijderd worden, meldt NRC Handelsblad. De gegevens van het Nationaal Parkeer Register blijken niet te worden verwijderd, maar enkel te worden versleuteld. “Ze kunnen weer worden ontsleuteld en zijn dan opnieuw te koppelen aan tijd en plaats", aldus een woordvoerder van het kentekenregister tegenover NRC.

Controle op leaseauto’s

Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) ondersteunt gemeenten met het uitvoeren van hun parkeerbeleid en speelde de gegevens door aan de Belastingdienst. Die gebruikt de data om te controleren of leaseauto’s niet meer voor privédoeleinden worden gebruikt dan wordt aangegeven.

De Belastingdienst vroeg de parkeerinformatie over 2012 enkele maanden geleden op bij het SHPV. Daarmee kan de dienst bepalen welke auto’s waar geparkeerd stonden en op welk moment, en door deze data te combineren met gegevens Rijksdienst voor het Wegverkeer weet de dienst precies wie er gebruik maakte van deze parkeergelegenheden.

Privacygevoelige data

Het gaat om mensen die parkeerden via hun kenteken. Daarbij rekenen bestuurders af via hun nummerplaatgegevens en niet ouderwets met een bonnetje achter de ruit. Volgens NRC heeft de Belastingdienst de gegevens van alle bestuurders die hier gebruik van maken gekregen en niet alleen van mensen met een leaseauto.

De SHPV erkent dat dit om privacygevoelige informatie gaat en stelt in zijn privacybeleid op de site dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgesprongen. “Zo worden de kentekens van geregistreerde parkeerrechten na acht weken gewist. De opgevraagde kentekens van geparkeerde auto's worden na 24 uur uit de database verwijderd”, staat in het privacybeleid. Dit blijkt dus niet het geval.