De Aangifte Inkomstenbelasting over 2013 die voor 1 april moet worden ingezonden, houdt al rekening met virtuele betaalmiddelen als bitcoins. In het geautomatiseerde aangifteprogramma staat de bitcoin genoemd onder "overige bezittingen" in box 3.

Waarde per 1 januari telt mee

Bij het hulpprogramma dat kan worden opengeklikt in de aangifte bij het deel "overige bezittingen" onder box 3 staat: "Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte."

Daarmee heeft de Belastingdienst het bezit van bitcoins aangemerkt als vermogen, net zoals bank- en spaartegoeden. Het aanmaken van bitcoins is zoals het er naar uitziet niet in de aangifte opgenomen. In de Verenigde Staten is het aanmaken van bitcoins ondergebracht bij het inkomen en dient er via die tarieven belasting te worden betaald. Het belastingtarief op inkomen is groter dan die op vermogen.