Dat blijkt uit een brief (pdf) die Amazon heeft gestuurd naar de California State Board of Equalization, een instantie die in Californië belastingen int. Daarin protesteert Amazon tegen het voornemen om de belastingregels aan te passen waardoor verkopers die geen fysieke kantoren in de staat hebben alsnog de Sales Tax moeten afdragen. Het bedrijf heeft advertentiepartnerprogramma's in Colorado, Rhode Island en North Carolina al gestaakt vanwege wetsveranderingen daar. Vorige maand heeft het bedrijf gedreigd om hetzelfde te doen in Texas. In het geval van Colorado zijn de wetten zelfs nog gewijzigd, maar dat mocht niet baten.

De Verenigde Staten kennen geen algemene belasting op goederen en diensten, maar regelt dit op staatniveau. Zo heeft iedere staat eigen regels rond de Sales Tax. Die belasting, in principe vergelijkbaar met de BTW, schommelt in Californië tussen de 8.25 en 10.75 procent. Maar er zijn ook Staten die geen Sales Tax heffen.

Internetverkopers

Internetverkopers vormen daarin een lastige groep. Zij verkopen hun waren over de grens, waardoor ze naar hun mening niet vallen onder de Sales Tax-regels van de Staat. Daarin zijn ze gesteund door het hooggerechtshof. Dat heeft in 1992 uitgesproken dat verkopers die hun waar over de staatsgrenzen slijten geen Sales Tax hoeven af te dragen als ze geen fysieke kantoren hebben in de staat waar ze de verkoop doen. De redenering daarbij is dat het fysiek onmogelijk is, omdat er geen direct contact is tussen koper en verkoper. Dat arrest is later ook gaan gelden voor internetverkopers.

Sales Tax

De constructie is dat de Sales Tax alleen op de eindklant (de consument) wordt geheven. Dat is boekhoudkundig een belangrijk verschil met bijvoorbeeld de BTW in Nederland: de belasting dient in de V.S. zonder tussenstappen geheven te worden, terwijl de BTW officieel een belasting is over de toegevoegde waarde en dus hoe dan ook wordt geheven; niet-consumenten kunnen deze eventueel later terugvragen.

Een aantal Staten heeft echter een aantal nieuwe en wetten en amendementen in behandeling genomen (pdf) waarbij verkopers als Amazon alsnog Sales Tax moeten innen en afdragen. De truc is daarbij om bij internettransacties via in de staat gezetelde 'affiliates' de plicht te geven Sales Tax af te dragen. Zij vormen bij transacties een tussenpersoon, waardoor het praktisch haalbaar is om Sales Tax bij klanten te innen, zo is de redenatie. Dat zou ook eerlijker zijn tegenover 'gewone' verkopers.

Dreigement

Amazon is gebaseerd in Seattle en heeft geen fysieke kantoren in Californië. Wel heeft Amazon naar eigen zeggen meer dan 10.000 zogenaamde Associates, bedrijven die voor Amazon adverteren en geld krijgen op het moment dat er via hun website een koop wordt gedaan. Mochten de wetten erdoor komen, zo dreigt Amazon, dan trekt het bedrijf de stekker uit dit programma. Californiërs kunnen dan nog wel spullen bij Amazon kopen, maar bedrijven kunnen geen betaalde advertenties van Amazon op hun site plaatsen.

Een lid van de California State Board of Equalization en tegenstander van de voorgestelde wetten, de Republikein George Runner, heeft in een verklaring (pdf) zijn zorgen geuit over de dreiging van Amazon. Niet alleen zou de Staat zo de inkomsten alsnog mislopen, maar ook zouden daardoor banen bij de Amazon-partners verdwijnen.