Dat blijkt uit een antwoord van het Ministerie van Defensie op een wob-verzoek van uw verslaggever. Eerder verschenen in de media berichten dat de Douane in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee laptops op kinderporno zou doorzoeken.

Geen documentatie

In het verzoek is gevraagd om verheldering van het gevoerde beleid. Daarvoor zijn alle vormen van communicatie en rapportages opgevraagd. Het verzoek moest ook duidelijkheid verschaffen over de beloofde rapportage. De vraag is gesteld aan zowel de Marechaussee als het verantwoordelijke parket, die geen stukken had en verwees naar Defensie.

Ruim zes weken later moet het Ministerie erkennen dat er niets op papier staat. "Naar aanleiding van uw verzoek zijn geen documenten aangetroffen die specifiek betrekking hebben op het doorzoeken van laptops", schrijft secretaris-generaal A. Annink dan ook.

Dat het toch gebeurt is mogelijk, omdat opsporing een taak is van de marechaussee. Annink verwijst daarbij naar het Wetboek van Strafvordering en de Politiewet en levert wel de bijbehorende wetteksten mee.

Vragen in de kamer

Arda Gerkens, kamerlid voor de Socialistische Partij en erg actief in de strijd tegen kinderporno, reageert verbaasd. "Ik vind het vreemd dat er niets is vastgelegd, terwijl er een pilot gaande is", zegt ze in een reactie tegenover Webwereld. "Ik ben op zich wel voor deze methode om kinderporno te bestrijden."

Voor haar is het antwoord op het wob-verzoek dan ook reden tijdens het Kamerdebat vragen te stellen. Eerder bereikte haar namelijk al signalen dat het doorzoeken juridisch mogelijk niet goed is geregeld. "Dit soort zaken moeten wel juridisch goed geborgd zijn."

Schijf versleutelen

Eerder bevroeg Webwereld de marechaussee hoe de organisatie omgaat met mensen die gegevens of een hele schijf versleuteld hebben. In principe hoeft iemand namelijk niet zijn wachtwoord af te geven, omdat niemand aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken.

"Als we bij de in beslag genomen goederen gegevensdragers aantreffen die beveiligd zijn met codes of wachtwoorden hoeft de verdachte, wat je terecht al vraagt, niet mee te werken door die codes of wachtwoorden te geven", stelde een woordvoerder op Schiphol in september. "De gegevensdrager kan wel verder onderzocht worden, met of zonder medewerking van de eigenaar/houder."

Wel wijst hij op de mogelijkheid dat een verdachte kan worden vastgehouden ten behoeve van een onderzoek.