Ook in Ierland, Spanje en Denemarken hebben informatici een erg goede scholing genoten. Gemiddeld heeft 15 procent van de IT-professionals uit de 15 onderzochte EU-lidstaten de voorafgaande maand een relevante opleiding gehad. In de UK en Denemarken was dat respectievelijk 26 en 27 procent.

België scoort niet op alle vlakken goed. Eens aan de slag hebben Belgische informatici volgens het rapport nog weinig kans op verdere opleidingen. Op dat vlak bungelt België onder aan de rangschikking. Wel hebben IT'ers in alle 15 EU-lidstaten gemiddeld een hogere opleiding dan de totale beroepsbevolking. Nederland zit daarbij in de middenmoot, België staat zoals al gezegd bovenaan, terwijl Italië, Griekenland en Portugal onderaan hangen.

Verder blijkt uit de cijfers van Eurostat dat in Europa ongeveer 4,8 miljoen mensen in een IT-gerelateerde functie werken (297 duizend in Nederland). Dat vertegenwoordigt ongeveer 3 % van de totale arbeidsmarkt. Er is een opmerkelijke consistentie in het aandeel van IT'ers in de totale beroepsbevolking, tussen de 2 en 4 procent per land, dit ondanks grote verschillen in de totale IT-markt per EU-lidstaat. Nederland en de Scandinavische landen zitten tegen de 4% aan en scoren dus bovengemiddeld.

Daarnaast blijft het aandeel van vrouwen onder IT-professionals erg laag. Gemiddeld is 1 op de 5 IT'ers een vrouw. In België, Luxemburg, Portugal en Griekenland is dat slechts 1 op de 10. Nederland zit op dit punt iets onder het gemiddelde.

Bron: Techworld