Na jarenlang onderzoek en procedures moet SABAM zich voor de strafrechter verantwoorden voor een lange lijst aan financiële malversaties. De organisatie, die royalty's op auteursrechten int en verdeelt, zou jarenlang miljoenen achterover hebben gedrukt, jaarrekeningen hebben vervalst en een ambtenaar hebben omgekocht.

Witwasfonds

De zaak begon al in 2004 na een klacht van een componist, die stelde onvoldoende compensatie te krijgen van SABAM. Na drie jaar onderzoek volgde een lange lijst van verdenkingen. Een aantal daarvan stammen van voor 1999 en zijn verjaard, maar er blijven genoeg serieuze feiten over om SABAM en een aantal oud-bestuurders te vervolgen bij een correctionele rechtbank, meldt De Tijd.

Naast omkoping en fraude zou de organisatie structureel gelden achterhouden, die waren bedoeld voor aangesloten auteurs, componisten en makers. Dit misbruik van vertrouwen heeft betrekking op het verduisteren van een deel van de honderden miljoenen euro's die de organisatie aan auteursrechten geïnd heeft. Ten slotte zou dit geld via een fonds van Sabam, de Kas voor Onderlinge Hulp en Solidariteit (KOHS), zijn witgewassen. De KOHS deed zich voor als een legitiem pensioenfonds, maar was eigenlijk een witwasvehikel.

Niets verkeerds gebeurd

Ondanks de vervolgingsbeslissing is SABAM vol vertrouwen er ongeschonden uit te komen. "We zijn blij dat we nu snel ten gronde kunnen gaan pleiten bij de correctionele rechtbank", zegt algemeen directeur Christophe Depreter tegen de Vlaamse krant. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat we kunnen aantonen dat er niets verkeerds is gebeurd."

SABAM is niet de enige collectieve beheerorganisatie (CBO) die onder vuur ligt. In juli 2011 werden bestuurders van de Spaanse auteursrechten organisatie SGAE opgepakt op verdenking van grootschalige fraude.

BUMA reorganiseert

Ook in Nederland ligt BUMA/Stemra regelmatig onder vuur. Afgelopen november ontmaskerde PowNews Jochem Gerrits, een bestuurder van BUMA die zijn positie misbruikte voor eigen gewin. Jochems moest opstappen.

Dit incident en andere kritiek leidde ertoe dat BUMA eerder deze week een grondige reorganisatie aankondigde “om de effectiviteit van het bestuur en draagvlak bij de leden te vergroten". Er komt een ledenraad en het bestuur wordt gehalveerd tot 12 personen.