De Belgische overheidsdienst Financiën heeft het grootschalige IT-samenwerking met Unisys stopgezet. De dienst is allerminst tevreden over de vorderingen van Stimer, een groot automatiseringsproject van de Belgische fiscus. Unisys heeft een deel van het systeem nog steeds niet gerealiseerd, zo meldt het Vlaamse dagblad De Tijd.

Project loopt achterstand op

Stimer is de naam voor het ICT-systeem dat fiscale schuldvorderingen bijhoudt. Via het systeem zijn de invorderingen en inningen te controleren. Het doel van de Belgische overheid was om met het systeem de fiscale achterstand weg te werken, onder meer door mensen met openstaande schulden geen belastinggeld terug te geven. Daardoor zou jaarlijks 10 miljoen euro bespaard worden.

Maar Unisys liep al in 2008 een achterstand op. Anno 2013 zou nog altijd een deel van Stimer niet operationeel zijn. Daarom trekt de Belgische overheid zijn conclusies en stopt het de samenwerking. Eerder flopte al een samenwerking met Unisys bij een IT-project voor Justitie met een investering van 12 miljoen euro.

Nieuwe partner

Unisys sleepte het Stimer-contract in 2007 binnen. Met het contract ging een geldbedrag van 25 miljoen euro gepaard, de looptijd was zes jaar. Daarvan heeft Unisys naar verluidt 19 miljoen euro ontvangen. Het is niet duidelijk of het resterende bedrag nog betaald moet worden. Unisys heeft bij de start een borg betaald van 1,25 miljoen euro, die in De Tijd genoemd wordt als mogelijke schadevergoeding.

Wel is bekendgemaakt dat de Belgische fiscus met een nieuwe partner verder gaat. Stimer zou oorspronkelijk begin 2010 over heel België gefaseerd worden uitgevoerd, als onderdeel van een moderniseringsplan om nieuwe softwaresystemen te implementeren bij de Belgische overheidsdienst Financiën. Met Stimer moeten ook burgers hun belastinggegevens kunnen raadplegen.