Dat blijkt uit de tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young. Door gsm's, e-mail, laptops en handhelds komen mensen steeds moeilijker los van hun werk.

Een op de zeven hoger opgeleiden controleert werkgerelateerde e-mail tijdens de vakantie. Gemiddeld wordt e-mail twee keer per week gecontroleerd. "Het ter beschikking stellen van laptops en mobiele telefoons legt een zekere morele claim op werknemers", zegt Jacob Verschuur, directeur van Ernst & Young ICT Leadership.

Volgens Verschuur vervaagt door ict de grens tussen werk en privé. Zo blijkt uit het onderzoek ook dat er in 2006 zo'n 10 procent meer gewerkt wordt tijdens de vakantie dan in 2005. Met name in het mkb wordt een grote werkdruk gevoeld tijdens de vakantie. Vier van de tien ondervraagde mkb'ers wordt geacht ook tijdens de vakantie bereikbaar te zijn. Dat is volgens het onderzoek anderhalf keer zoveel als gemiddeld. In de sectoren overheid en non-profit werkt men in de vakantie het minst door.

Voor de ICT Barometer worden tweemaandelijks ruim zeshonderd directeuren, managers en professionals uit verschillende sectoren ondervraagd. Hoewel 61 procent van hen aangeeft het niet wenselijk te vinden om tijdens de vakantie bereikbaar te zijn, en 18 procent gestresst raakt van die gedwongen bereikbaarheid, gaat tweederde van de respondenten dus toch overstag.

Uit een onderzoek van HCC onder leden van de computerclub, bleek onlangs dat bijna de helft van de Nederlanders op de vakantiebestemming online is.