Op de tweede en laatste dag van de hoorzittingen in de antitrustzaak tegen Microsoft bleek het beroepshof niet erg gecharmeerd van het gedrag van rechter Jackson. Nadat Jackson vorig jaar tot splitsing van het softwareconcern had bevolen, heeft de rechter zich in de media negatief uitgelaten over Microsoft. Hij vergeleek onder meer Bill Gates met Napoleon. Volgens het beroepshof is dit not done. Jacksons uitspraken wekken volgens de rechters de suggestie dat hij vooringenomen is. De rechter zal dan ook waarschijnlijk van de zaak afgehaald worden. "Jackson zal met zekerheid geen rol meer spelen in dit drama", zo zei William Kovacic, een antitrust professor die de zaak vanaf het begin heeft gevolgd. Naast rechter Jackson kreeg vooral de overheid, die de zaak begonnen is, het op de tweede dag zwaar te verduren. De zeven rechters in het beroepshof toonden zich met name kritisch over de vermeend illegale koppeling van Internet Explorer en Windows. De overheid heeft in haar betoog altijd zwaar op dit punt geleund als bewijs van misbruik van de machtspositie van Microsoft. Rechter Jackson nam het punt over, maar de kans dat het beroepshof dat ook zal doen moet aanzienlijk kleiner worden geacht. In een eerdere zaak uit 1998 had hetzelfde beroepshof ook al geen bezwaar tegen de koppeling van producten. Omdat de kans bestaat dat het hof dit punt laat vallen, en gelet op de kritiek op rechter Jackson, wordt verwacht dat het hof de door Jackson aanbevolen splitsing van het concern niet overneemt. Microsoft had al met al dinsdag een goede dag, maar de kans dat het concern helemaal vrijuit gaat is gering. Naast de koppeling heeft de overheid steeds gewezen op het gedrag van Microsoft ten opzichte van pc-producenten. Door ongeoorloofde verplichtingen en beperkingen op te leggen, zou het concern haar Windows-monopolie hebben beschermd. Met dit punt lijkt het beroepshof het wel eens te zijn.

Eerdere relevante berichten:
Microsoft bepleit onschuld bij beroep antitrustzaak (27 februari 2001)
Microsoft en tegenstanders vandaag weer in rechtszaal (26 februari 2001)
Amerikaanse overheid blijft bij eis opsplitsing Microsoft (15 januari 2001)
Rechter krijgt kritiek op uitspraken over Microsoft-zaak (12 januari 2001)
Rechter Jackson beveelt tweedeling van Microsoft (07 juni 2000)