Die alarmerende boodschap heeft bestuursvoorzitter Hetzenauer laten horen bij zijn toelichting van de jaarcijfers. Net als in 1996 sluit Tulip 1997 af met een verlies: 27,4 miljoen gulden op een omzet van 461,4 miljoen (65 miljoen lager dan in 1996). Hetzenauer denkt voor de redding van Tulip aan een strategische alliantie (waar het bedrijf al eerder naar heeft gezocht) of een nieuwe aandelenemissie. De computerfabrikant schrijft zijn verlies toe aan tegenvallers in Azië (een strategische alliantie met een lokale partner mislukte) en moeilijkheden met zijn nieuwe assemblagefabriek in Den Bosch. Die aanloopproblemen werden in augustus al door Hetzenauer gemeld. De bestuursvoorzitter zei toen nog te verwachten dat het boekjaar 1997 zou worden afgesloten met een bescheiden winst. In september nam Tulip de failliete boedel over van Commodore. Op deze overname is veel kritiek geweest. Tulip trok zich in 1995 terug van de consumentenmarkt, omdat de fabrikant er geen brood meer in zag. Analisten zagen weinig voordeel in de overname van een bedrijf, dat voornamelijk PC voor thuisgebruik verkocht. Ook werd Tulip verweten teveel te hebben betaald voor de overname van Commodore. In februari van dit jaar verkocht de Bossche PC-maker PCA Center, de dochteronderneming die zich toelegt op de productie van moederborden. Op jaarbasis verwacht Tulip met het afstoten van PCA Center 5 miljoen gulden te besparen.