Het forceren van de softwarepatentenrichtlijn leidt tot steeds meer kritiek. Niet alleen minister Brinkhorst, maar ook zijn Deense ambtgenoot riskeert politieke averij. Het Deense parlement had minister Bendt Bendtsen opgedragen het hamerstuk (A-item) van de agenda te halen om vervolgens een B-item (met debat) aan te vragen. Uiteindelijk zou hij alleen het B-item aanvragen, waardoor de richtlijn toch werd aangenomen. Minister Brinkhorst was gehouden aan een motie van het SP-kamerlid Arda Gerkens met het verzoek om een B-item te steunen of in ieder geval niet te beletten. Naar de werkelijke gebeurtenissen is het nog gissen, omdat beide ministers tegenstrijdige verklaringen afleggen en het geluid uitviel of werd weggedrukt toen minister Brinkhorst het woord voerde. Om die reden is het wachten op het formele uitgetypte verslag van de bijeenkomst.

Achterkamertjespolitiek

Ondertussen valt het de tegenstanders van de richtlijn op dat het zaak afwijzen van het verzoek wel erg snel verliep. "Het is duidelijk dat de belangrijke beslissingen op voorhand genomen zijn", zegt Dieter van Uytvanck van Vrijschrift. "Het zou me niet verbazen als een dag van tevoren, tijdens een informeel diner van de ministers er al overeen gekomen zou zijn dat er geen nieuwe inhoudelijke discussie mocht komen." Ook professor Lenz, hoogleraar Europees recht aan de universiteit van Tokio, heeft zo zijn twijfels. Op zijn weblog vraagt hij zich af hoe de voorzitter de standpunten van de Spanje, Oostenrijk, België en Italië kon weten zonder ze aan het woord te laten. Hij schrijft dan cynisch: "Het kan natuurlijk zo zijn dat Dhr Krecké over telepathische gaven beschikt die we niet kennen." Minister Brinkhorst voedde het vermoeden door in het debat van afgelopen dinsdag te zeggen: "Welke beweegredenen Denemarken heeft gehad om voorafgaand aan de Raad duidelijk te maken dat het niet zou insisteren op een B-punt, daar kan ik alleen maar naar raden." Het ministerie van Economische Zaken zou het niet vreemd vinden als er vooraf overleg was. "Het kan best zijn dat er in de marge van het diner overleg heeft plaatsgevonden, maar dat weet ik niet", zegt woordvoerster Paula de Jonge. Ze kan ook niet aangeven of minister Brinkhorst daaraan heeft deelgenomen en wil dat niet uitzoeken. De woordvoerder van het Luxemburgse voorzitterschap geeft geen reactie op herhaalde verzoeken om commentaar

Scherpe kritiek en ruzie

Uiteindelijk zullen de originele verslagen van de Raad van Ministers en de debatten in Kopenhagen en Den Haag duidelijkheid moeten verschaffen over de gang van zaken. Beide parlementen vergaderen vandaag over de kwestie. Dan zal ook blijken of er gevolgen zijn voor de bewindslieden. De Deense minister Bendtsen is inmiddels boos op Brinkhorst vanwege diens uitspraak dat Denemarken 'voor het zingen de kerk is uitgegaan'. Bendtsen verwijt Nederland juist een gebrek aan ondersteuning. In het Europees Parlement is tijdens een overleg door diverse parlementariërs boos gereageerd op de 'ondemocratische gang van zaken'.