Duitse wetenschappers hebben een algoritme ontwikkeld waarmee gedachtenstromen zeer precies een vliegtuig kunnen besturen, zo meldt Engadget. Zeven proefpersonen hebben al in een vliegsimulator een test gedaan en zouden zonder moeite geslaagd zijn voor hun vliegbrevet.

De proefpersonen kregen een soort pet op met EEG-elektroden waarmee de signalen uit het brein via een algoritme werden vertaald naar de besturing van de vliegsimulator. De test is onderdeel van een Europees gesubsidieerd project waarmee vliegen bereikbaar moet worden gemaakt voor meer mensen, zonder dat daar zware trainingen voor nodig zijn.