Gebeurt die benoeming van een gemachtigd contactpersoon niet voor 16 augustus, dan stapt het gehele bestuur op. Het nieuwe bestuurslid moet "de bevoegdheid krijgen te praten over de toekomst van OpenSolaris en de interactie met de OpenSolaris-gemeenschap", zo meldt de IDG-nieuwsdienst op basis van de notulen van de bestuursvergadering. De bestuursleden zijn teleurgesteld over het gebrek aan communicatie vanuit Oracle, met name over de timing van toekomstige releases.

Open source

OpenSolaris is een open source-uitvoering van het op Unix gebaseerde Solaris-besturingssysteem, dat door de overname van Sun Microsystems in handen van Oracle is gekomen. Vrijwilligers werken aan de programmacode voor OpenSolaris, maar Oracle bepaalt nu uiteindelijk wat er in officiële releases wordt opgenomen.

Sommige OpenSolaris-gebruikers hebben geopperd dat het wellicht verstandig is om een afsplitsing ('fork') van de codebase te maken. Oracle heeft nog geen commentaar gegeven op de onvrede van het OpenSolaris-bestuur en de geluiden om te 'forken'.