Auerbach is een van de negentien bestuursleden van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie die de uitgifte van domeinnamen regelt. In tegenstelling tot de meeste andere bestuurders is Auerbach een gekozen lid van het bestuur. De Noord-Amerikaanse internetters kozen de jarenlange criticaster van de ICANN in 2000 in het bestuur. In totaal zijn vijf leden van het bestuur democratisch gekozen. Ondanks herhaalde verzoeken heeft Auerbach tot nu toe geen inzage gekregen in het financiële reilen en zeilen van de non-profit organisatie. De ICANN zou de verzoeken van Auerbach aanvankelijk hebben genegeerd en vervolgens hebben geprobeerd om Auerbach alleen toegang te geven tot de documenten op voorwaarde dat hij er niet over uit de school zou klappen. Auerbach meent echter op basis van de Californische wet dat hij het recht heeft om de boeken van de ICANN in te zien. "Als bestuurder heb ik een wettelijke verantwoordelijkheid die groter is dan die van iemand van de medewerkers", aldus Auerbach tegenover Newsbytes. De rechtszaak van Auerbach wordt ondersteund door de digitale-burgerrechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation ( EFF) die meent dat de directie van de ICANN 'misbruik maakt van haar macht'.