Hurd is directeur van HP en zal de taken van Dunn bij zijn huidige werkzaamheden voegen. De overdracht vindt plaats na een bestuursvergadering op 18 januari. Dunns positie als voorzitter was onhoudbaar geworden door het interne onderzoeksschandaal binnen HP. Ze blijft wel aan als bestuurslid.

In een poging de verantwoordelijke voor het lekken van gevoelige bedrijfsinformatie te vinden, liet HP privé-onderzoekers belgegevens van medewerkers en journalisten doorspitten. De privé-detectives maakten zich schuldig aan 'pretexting'. Ze deden zich voor als verslaggevers om hun telefoongegevens te bemachtigen.

Verschillende bestuursleden verzetten zich tegen de onderzoekspraktijken, die mogelijk in strijd met de wet waren. Zo legde HP-veteraan Thomas Perkins in mei zijn functie neer, naar later bleek uit onvrede over het interne onderzoek.

Keyworth

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bestuurslid George Keyworth het lek was dat gevoelige informatie naar buiten bracht. Keyworth weigerde in eerste instantie zijn functie neer te leggen, maar stapt nu per direct op.

De stoelendans in HP's bestuurskamer moet een einde maken aan de interne onrust en het bedrijf in rustiger vaarwater loodsen. Onderzoeken van de Amerikaanse overheid kunnen de vinger echter weer op de zere plek leggen. Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil dat HP de naam vrijgeeft van hetbureau dat onderzoek deed naar het lek.

Verschillende media, waaronder The New York Times, melden dat het zou gaan om Security Outsourcing Solutions uit Boston. De krant meldt ook dat HP-bestuursleden in het geheim gevolgd en gefilmd zouden zijn om na te gaan of ze contact hadden met journalisten.

In een verklaring heeft Dunn laten weten dat in het onderzoek 'bepaalde ongepaste technieken' gebruikt zijn, waarvan HP pas achteraf op de hoogte werd gesteld. Dunn biedt haar excuses aan voor het gebruik van die methoden die volgens haar 'niet binnen HP thuishoren'. Keyworth gaf dinsdag toe aan de pers dat hij informatie had gelekt.

Voormalig bestuurslid Perkins stelde in een door HP uitgegeven verklaring vertrouwen te hebben in Hurd. Hij bedankte Dunn voor haar beslissing en roemde Keyworth voor diens besluit om te vertrekken.