De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) ging daarvoor een samenwerking aan met het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) en het bedrijf Basfood dat gespecialiseerd is in toepassingen van satellietbeelden.

"Het is belangrijk dat boeren innoveren", zegt Ko Jille, woordvoerder van de ZLTO. Door middel van satellietlandbouw kunnen boeren het land nauwkeuriger bewerken. Zo kan er beter gedoseerd worden met zaaien van gewassen of het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Satellietbeelden zijn de toekomst

Volgens Jille is het werken met satellietbeelden de toekomst van de landbouw. Als er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn worden kosten en het milieu gespaard. Ook de landbouw zelf wordt goedkoper omdat er minder middelen ingezet hoeven te worden zoals mest, brandstof of zaaigoed.

Volgens Ruud Grim van het NIVR worden de satellieten op verschillende manieren ingezet. In de eerste plaats wordt de besturing van tractoren verbeterd met GPS. Omdat GPS niet nauwkeurig genoeg is wordt het positie bepalende systeem ondersteund door RTK-antennes". Met deze technologie kan veel precieser de positie van een tractor bepaald worden.

Gewassen monitoren

Daarnaast worden de satellietbeelden gebruikt om informatie te krijgen over de groei van verschillende gewassen. Volgens Grim gaat het voornamelijk om graan en aardappels. De boer kan toegang krijgen tot een foto van zijn akkerland. Aan de hand van kleurverschillen kan hij zien welk gedeelte van zijn land bijvoorbeeld te droog of te nat is. Mocht dit het geval zijn dan kan hij overleggen met het waterschap over eventuele maatregelen.

Daarnaast kan de boer bijvoorbeeld zien wat het stikstofgehalte is op zijn akkers. Aan de hand daarvan kan hij besluiten bij te mesten of juist niet. Ook kan de mest beter over het land verdeeld worden, licht Grim toe. "Dat is en beter voor het milieu en goedkoper voor de boer. Het mes snijdt aan twee kanten."

Commerciële dienst

De boeren krijgen via een online dashboard de informatie hapklaar aangeleverd. Mochten ze er niet uit komen dan is er altijd de mogelijkheid om professionele tegen betaling om hulp te vragen. Grim wijst erop dat het een commerciële dienst is. "De investeringen moeten terugverdiend worden."

Volgens hem is het nog afwachten hoeveel boeren de dienst gaan gebruiken. "De reacties waren in ieder geval positief genoeg om samen met het ZLTO de dienst uit te rollen. Het heeft zeker meerwaarde voor de boer." De andere land- en tuinbouworganisaties kijken nog even de kat uit de boom.

Er is een samenwerking gestart met het Groen College Goes om de akkers van de boeren zo precies mogelijk in kaart te brengen. Dat is volgens Grim belangrijk omdat boeren in de toekomst deze moderne technieken onder de knie moeten hebben.

Om boeren voor te lichten is er donderdag een informatiedag in Goes.