In het deze week verschenen rapport 'ICT in ziekenhuizen' ( pdf) stelt de inspectie dat ziekenhuizen 'onvoldoende aandacht schenken aan de risico's die de toepassing van ict met zich meebrengt'. "De patiënt loopt hierdoor een reële kans op gevaar", zo menen de opstellers van het rapport. "Er kunnen bijvoorbeeld belangrijke gegevens verloren gaan, gegevens kunnen op de verkeerde plaats terechtkomen en behandelingen kunnen verstoord raken door niet goed functionerende apparatuur." De Inspectie voor de Gezondheidszorg hekelt het gebrek aan normen en standaarden. Volgens de onderzoekers moet het ministerie van Volksgezondheid hierin een 'belangrijker rol' spelen. De kans op problemen neemt volgens de inspectie de komende jaren alleen maar toe. Als belangrijkste reden voor het toenemende gevaar noemt de inspectie de introductie van het elektronisch patiëntendossier.