Die voorspelling doet bestuursvoorzitter Hulshof van de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM) in De Volkskrant. NCM dekt de risico's af van investeringen door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Hulshof verwacht dat tien tot zeker vijftien procent van de bedrijven bankroet zal gaan, omdat zijn computersystemen niet uit de voeten te kunnen met het jaar 2000. Het gaat daarbij vaak om verouderde computers, waarbij de datumweergave is beperkt tot de laatste twee cijfers. Deze systemen zien het jaar `00' aan voor het jaar `1900' – met alle gevolgen van dien. In het ergste geval loopt het aantal faillissementen op tot 40 procent, aldus Holshof tijdens een toelichting op de jaarcijfers van de NCM. De topman voorziet vooral problemen bij bedrijven in Azië: die worden nu zo in beslag genomen door de economische crisis die de regio treft dat ze zullen verzuimen om maatregelen te nemen tegen de millennium-bug. Uit onderzoek is gebleken dat 99 procent van de klanten van de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij wel degelijk op de hoogte is van de `Jaar-2000'-problematiek, maar dat pas 18 procent maatregelen heeft genomen. Kleine geruststelling: de computersystemen van de NCM kunnen de millennium-toets doorstaan. Al met al worden de Nederlandse deskundigen met de week somberder over de gevolgen van de eeuwwisseling (naast de 2000-problemen speelt ook de invoering van de euro – de Europese eenheidsmunt – een rol). Tien dagen geleden was het de effectenbank ING Barings die zijn klanten adviseerde om tegen het jaar 2000 aandelen in millennium-gevoelige bedrijven van de hand te doen. De effectenbank verwacht een grote koersval op de beurzen doordat ondernemingen in problemen komen. Tot die risicogroep behoren de voedingsmiddelen- en procesindustrie (zoals Akzo, DSM), aldus Barings. In de adviezen die de bank voor zijn klanten opstelt zal Barings voortaan ook een oordeel opnemen over de wijze waarop bedrijven zich wapenen tegen de eeuwwisseling. Overigens voorziet Barings niet dat genoemde concern het loodje zullen leggen, zoals in de visie van NCM-baas Hulshof, maar worden er forse winstdalingen voorzien. Ook die leiden tot grote schommelingen op de beurs – en hebben een direct gevolg voor de wereldeconomie. De effectenbank denkt wel dat de technische problemen zich zullen beperken tot het maximaal twee maanden stilliggen van de productie.