Vanaf maandag kan een aantal inwoners van de Noord-Hollandse gemeente deelnemen aan een proef om de nieuwe mogelijkheid te testen. Vanaf eind maart moet de dienst voor alle inwoners beschikbaar zijn. Inwoners van Beverwijk konden voorheen alleen via internet een uittreksel aanvragen. Dit document werd dan per post toegezonden. Met het nieuwe systeem, dat is ontwikkeld door Gemeenteweb, behoort ook dit tot het verleden. Om dit alles mogelijk te maken wordt gebruikgemaakt van de elektronische handtekening. Beverwijk gebruikt hiervoor Websign, een nieuwe dienst voor de ondertekening van officiële documenten die is ontwikkeld door de gemeentelijke it-dienstverlener Gemnet. Om de gegevens van aanvrager te kunnen verifiëren wordt gebruikgemaakt van DigiD, dat voorheen bekend stond als de Burgerpin. Het hele systeem is generiek opgezet. "Dit hebben we bewust gedaan", zegt John Heins, directeur van Gemeenteweb. "Het hele traject is voor iedere gemeente in te zetten en herhaalbaar. Door generiek te werken kunnen we de kosten laag houden en is het voor iedere gemeente interessant." Volgens Heins hebben zich inmiddels al diverse gemeenten gemeld die geïnteresseerd zijn in de koppeling met DigiD. Gemeenteweb wil in de nabije toekomst een informatiedag organiseren voor gemeenten om het systeem toe te lichten.