Beverwijkheeft samen met leverancier Gemeenteweb een 'uniek systeem' bedacht, zo meldt de gemeente. Kiezers krijgen de mogelijkheid zelf de keuze te maken om in het stemlokaal of via internet een stem uit te brengen.

Het voorstel is voorgelegd aan de minister van Bestuurlijke Vernieuwing met het verzoek om hier goedkeuring aan te verlenen. Als deze er komt, is Beverwijk naar eigen zeggen de eerste gemeente die stemmen via internet mogelijk maakt.