De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) heeft eind november 2005 twee boetes van 7.500 en 10.000 euro opgelegd wegens het versturen van spamberichten ter promotie van de site Goedkopekantoorartikelen.biz. Deze spamrun werd door Speko gedaan in opdracht van Van Leerdam om kopieerpapier te verkopen. "Voor haar diensten betaalde Van Leerdam's aan Speko 4.165,11 euro", stelt de Opta in een verklaring.

Speko stelt in zijn bezwaar dat 'het onmogelijk is om abonnee te zijn van een e-mailadres omdat dit valt onder overgebrachte inhoud en/of internetdienst terwijl de wetgever de reikwijdte van de Telecommunicatiewet beperkt tot transmissiediensten'. Verder is nooit aangetoond 'dat de door Speko bij de verzending van de e-mailberichten gebruikte adressenlijst e-mailadressen van natuurlijke personen bevatte'. Aldus het bezwaarschrift. Verder beargumenteert het bedrijf dat er een werkende afmeldlink in de mailing was opgenomen en dat de afzender bekend was.

De Opta bestrijdt dat iemand geen abonnee kan zijn van een e-mailadres. Volgens een Kaderrichtlijn van het Europees Parlement is iemand dat juist wel. Ook het argument dat de gebruikte e-mailadressen niet per definitie van natuurlijke personen zijn dan wel bewezen is dat de mailing überhaupt is aangekomen, verwerpt de Opta.

"Ook naar aanleiding van de bezwaren van Speko is er geen aanleiding te twijfelen aan de authenticiteit van de ingediende klachten of de integriteit van de klagers. Het enkele gegeven dat zich tussen de klagers zogenoemde 'spamactivisten' of vermeend notoire klagers zouden bevinden, die het al dan niet bewust op Speko gemunt zouden hebben, is daarvoor onvoldoende. Deze groep klagers zal immers naar zijn aard vaker genegen zijn een klacht in te dienen en ook beter de weg weten te vinden om zulks te doen. Dat maakt de klacht naar het oordeel van het college niet minder betrouwbaar", zo onderbouwt de Opta zijn besluit.

Het verweer dat de afzender bekend was bij de ontvanger kon ook niet op goedkeuring van de Opta rekenen. "Het college concludeert dat Goedkopekantoorartikelen.biz niet de bedrijfsnaam van Speko of Van Leerdam's is en derhalve niet kan doorgaan voor de werkelijke identiteit van de verzender." Alle bezwaren van Speko zijn hiermee verworpen waardoor de bedrijven de boete alsnog moete betalen.

Zmart

Van Leerdam is niet alleen in zee gegaan met Speko voor het verzenden van spamberichten. Het heeft daarvoor ook het bedrijf Zmart in de arm genomen. In november 2004 en januari 2005 heeft dit bedrijf in opdracht van Van Leerdam honderduizenden spamberichten verstuurd volgens de Opta. Hiervoor deelde de autoriteit twee boetes van vijfduizend euro uit. Het bezwaar van Zmart tegen deze boetes is ook door de Opta verworpen.

Zmart hult zich in onwetendheid, zo blijkt uit het bezwaarschrift. "Het bestreden besluit is onvoldoende gemotiveerd omdat het college niet of onvoldoende ingaat op haar primaire zienswijze", aldus Zmart. "Zmart is onbekend op het gebied van e-mailmarketing en onbekend met de geldende regels. Zij is een kleine onderneming en bestaat sinds maart 2004." Volgens het bedrijf volstaat een waarschuwing, temeer omdat in vergelijkbare zaken lagere boetes zijn uitgedeeld, aldus het bezwaar.

De Opta noemt de houding van Zmart 'naïef'. "Zmart heeft in haar relatie met Van Leerdam's een weinig kritische, welhaast naïeve houding aangenomen. Zij vertrouwde blindelings de garanties van Van Leerdam's omtrent de betrouwbaarheid van het door haar geleverde e-mailadressenbestand dat is gebruikt voor de verzending van de e-mailberichten." Dat het om een kleine onderneming gaat met weinig kennis van geldende regels, heeft de Opta geen boodschap aan: "Uiteraard geldt ook voor Zmart dat zij in dit verband geacht wordt de wet te kennen."

Alle bezwaren van Zmart zijn ongegrond verklaard waardoor de twee boetes van vijfduizend euro alsnog dienen te worden voldaan.

Beide besluiten zijn te lezen op de website van de Opta. Zowel de bezwaren van Speko als van Zmart.